Spoločnosť Provax Gemini s.r.o. Vám už od roku 1992 ponúka výrobu a predaj špeciálneho softvéru pre rôzne oblasti uplatnenia.

Niektoré programy sú špeciálne, na mieru, kde konečná podoba každého programu je sformovaná v úzkej spolupráci s konečným užívateľom. Budúci užívateľ si môže podľa vlastnej úvahy a potrieb doplniť jednotlivé programové bloky a časti v priamej diskusii s programátorom, ktorý upraví program presne podľa požiadaviek odberateľa.


Najrozšírenejší je program, ktorý má množstvo verzií a programových blokov a slúži na vedenie evidencie autoservisov, dnes už aj vo verzii pre webové rozhranie. 

Program slúži pre veľkoobchodný a maloobchodný predaj, umožňuje obsluhovať skladové hospodárstvo firmy alebo predajne. Má vlastnosti, ktoré sú prínosom v oblasti obchodu s náhradnými dielmi na automobily.

Program pre firmy, ktoré potrebujú mať prehľad v reklamáciách predávaných tovarov. Poskytuje možnosť zaevidovať reklamáciu a následne sledovať jej ďalší pohyb smerom k servisnému stredisku a späť.


Naša spoločnosť vyvinula viacero programov priamo na požiadanie zákazníkov, ktoré majú len jednu kópiu. Sú to vysoko špecializované programy pre konkrétnych užívateľov. Týmto smerom sa firma vyvíja ďalej a čoraz väčšmi sa venuje práve ojedinelým zákazkám, kde sa program tvorí v úzkej spolupráci so zákazníkom, na základe jeho inštrukcií a požiadaviek.