Naše počítačové programy

Autoservis – Autokomplet

 Umožňuje evidovať všetky potrebné údaje a vystavovať doklady malých aj veľkých autoservisov, autosalónov, ale aj garážových majstrov.


Objednávky

Perfektný program na zapisovanie objednávok a ich “ustráženie”. Vhodný pre prevádzky, kde sa tovar alebo služby objednávajú dopredu – napríklad cukrárne, sklenárstvá, malí remeselníci a podobne.


Ekonomika kamiónovej dopravy

Evidencia príjmov a výdajov vozidiel kamiónovej dopravy, výkonnosť vodičov, sledovanie kilometrov, spotreby a výťažnosti kamiónov.


Evidencia výroby

Program slúži na presnú evidenciu jednotlivých krokov výrobného procesu. Vždy máte prehľad o tom, v ktorej fáze výroby sa nachádza konkrétny výrobok.


Evidencia stavu tachometra

Umožňuje jednoduchý a rýchly zápis údajov o vozidle do celoštátneho systému evidencie najazdených kilometrov osobných vozidiel.


Skladová evidencia a predaj

Jednoduchá obsluha skladového hospodárstva firmy alebo predajne bez ohľadu na typ sortimentu.


Evidencia reklamácií

Program poskytuje možnosť zaevidovať reklamáciu priamo na predajnom mieste a následne sledovať jej ďalší pohyb smerom k servisnému stredisku a späť.


Uskladnenie pneumatík

Jednoduchá a prehľadná evidencia a administrácia skladovania sezónnych pneumatík pre pneuservisy.


Technické preukazy

Program umožňuje načítať všetky údaje z technického preukazu vozidla a ďalej s nimi pracovať.


Evidencia dochádzky

Sledovanie dochádzky zamestnancov firmy prepojený na čítačku bezkontaktných kariet, ktorá registruje príchody a odchody zamestnancov.


Manažér kontaktov

Tento program sprehľadní, zjednoduší, uľahčí, zrýchli a najmä zefektívni vyhľadávanie a udržiavanie obchodných kontaktov.


Firemný kalendár – termínovník

Aplikácia “Termínovník” je jednoduchým riešením pre všetkých, ktorým sledovanie termínov prerastá cez hlavu a hrozia im pokuty a nepríjemnosti, ale aj pre tých, ktorí chcú mať poriadok a prehľad.


Píla

Tento program bol vyvinutý priamo v prevádzke na píle, je vhodný pre malé aj veľké prevádzky.


Ortopedická protetika

Kompletná evidencia pacientov, skladový systém a fakturácie s konečnými výstupmi pre zdravotné poisťovne.


Požičovňa náradia a zariadení

Komfortný prehľad o pohybe strojového vybavenia vo firme, náradia a režijného materiálu.


Výdajňa ochranných pomôcok

Špeciálny počítačový program, ktorého cieľom je zabezpečiť vo firme presný prehľad o výdaji a spotrebe osobných ochranných pracovných pomôcok.


Tvorba QR a čiarových kódov

Jednoduchá aplikácia na online tvorbu QR a čiarových kódov podľa zadania užívateľa.