Autoservis – Autokomplet

Tento najrozsiahlejší program je vyvinutý pre potreby autoservisov nezávisle od typu a druhu vozidiel. Umožňuje evidovať všetky potrebné údaje a vystavovať doklady malých aj veľkých autoservisov a autosalónov ale aj garážových majstrov. Základný program, ktorý využívajú autoservisy a opravovne áut rôznych značiek a typov na celom Slovensku

Funkcie programu Autoservis – Autokomplet:

 • Evidencia zákaziek
 • Skladová evidencia
 • Evidencia výkonov
 • Sledovanie finančných príjmov
 • Tlačové zostavy
 • Pokladničný systém
 • Evidencia technických preukazov
 • Odosielanie e-mailov, SMS správ
 • História vozidiel
 • Archív dokumentácie
 • Evidencia faktúr
 • Termínovník – objednávanie
 • Čiarové kódy
 • Evidencia nákladov
 • Evidencia korešpondencie
 • … a ďalšie

Chcete si vyskúšať, ako funguje tento program v praxi? Kliknite na Live Demo:


Autoservis - Autokomplet
500 €
Jednorázový poplatok
Webová aplikácia, prenájom webového priestoru, technická podpora
Autoservis - Autokomplet
50 €
Mesačný poplatok
Webová aplikácia, prenájom webového priestoru, technická podpora