Evidencia stavu tachometra

Program “Evidencia stavu tachometra” je aj samostatne použiteľná aplikácia, slúži však zvyčajne ako súčasť komplexného programu “Autokomplet” pre autoservisy.

Umožňuje jednoduchý a rýchly zápis údajov o vozidle do celoštátneho systému evidencie najazdených kilometrov osobných vozidiel. Túto povinnosť pod hrozbou sankcií ukladá zákon všetkým autoservisom, opravovniam áut, autobazárom, predajcom vozidiel, konkrétne Zákon 106/2018 Z. z., § 48 Register prevádzkových záznamov vozidiel, ods.3:


“Do registra podľa odseku 1 sú povinné bezodplatne zasielať informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike v rozsahu údajov ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), ak takýmito údajmi disponuje,
i) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, ktoré majú zriadenú prevádzku na túto činnosť, informácie o všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane.”

Evidencia stavu tachometra
120 €
Jednorázový poplatok
Samostatný program