Evidencia výroby

Počítačový program Evidencia výroby slúži na presnú evidenciu jednotlivých krokov výrobného procesu. Vždy máte prehľad o tom v ktorej fáze výroby sa nachádza konkrétny výrobok. Je vhodný predovšetkým do individuálnej výroby, kde je potrebné sledovať konkrétny kus výrobku a jeho pohyb. Program sleduje prípadné meškania jednotlivých krokov, výkonnosť pracovníkov a pracovísk. Systém poskytuje prehľadnú a podrobnú štatistiku, kto koľko kedy vyrobil, koľko má meškaní, koľko odovzdaní v každom kroku výroby.


Program je webovou aplikáciou takže je dostupná užívateľovi všade, v práci, doma, na mobile, tablete atď. Jeho ovládanie je jednoduché a prehľadné, neobsahuje množstvo nadbytočných funkcií poskytuje presne to čo je dôležité. Výhodné je aj použitie čiarových kódov na identifikáciu výrobkov a pracovníkov.

Evidencia výroby
500 €
Jednorázový poplatok
Jednorázová platba za kompletný systém

Ukážky z programu Evidencia výroby: