Manažér kontaktov

Manažér kontaktov je špeciálny a zároveň univerzálny program, ktorý umožňuje maximálne zefektívniť Vašu prácu v oblasti manažmentu obchodnej činnosti. Sprehľadní, zjednoduší, uľahčí, zrýchli a najmä zefektívni vyhľadávanie a udržiavanie obchodných kontaktov.

Funkcie programu Manažér kontaktov

 • Vedenie komplexnej databázy informácií o obchodných partneroch
 • Sledovanie termínov obchodných kontaktov s každým partnerom
 • Plánovanie obchodných kontaktov
 • Sledovanie zrealizovaných obchodov s partnermi
 • Termínovník úloh jednotlivých pracovníkov manažmentu
 • Nekonečné množstvo triedení a výberov do skupín, podľa Vašich kritérií
 • Komunikácia s programami MS WORD a MS EXCEL
 • Tvorba hromadných ponukových listov, obálok a štítkov
 • Tvorba súborov pre ďalšie spracovanie v iných programoch a počítačoch
 • Archív realizovaných ponúk, evidencia ohlasov
 • Možnosť opakovaného použitia archivovanej výberovej skupiny
Manažér kontaktov
250 €
Jednorázový poplatok
Jednorázová platba za kompletný systém

Ukážky z programu