Ortopedická protetika

Program Ortopedická protetika sa vďaka svojmu špecifickému zameraniu stal jediným programom svojho druhu, využívaným na pracoviskách ortopedickej protetiky na celom Slovensku. Obsahuje kompletnú evidenciu pacientov týchto zariadení, no zároveň poskytuje komplexný skladový systém a súčasne je to kompletný fakturačný program s konečnými výstupmi pre potreby zdravotných poisťovní. Dostupný je aj ako webová aplikácia.

Funkcie programu Ortopedická protetika

 • Kompletná evidencia pacientov
 • Zákazková výroba ortopedických pomôcok
 • Komplexná skladová evidencia
 • Fakturácia pre zdravotné poisťovne
 • Externý predaj zo skladu
 • Predaj pomôcok s možnosťou účtovania v hotovosti /pokladňa/
 • Predaj a fakturácia ľubovoľného tovaru
 • Kompletné štatistické výstupy pre potreby vlastnej firmy a tiež pre potreby zdravotných poisťovní
 • Objednávkový systém pre sklad
 • Možnosť evidencie výkonov zamestnancov
 • Na požiadanie možnosť prepojenia na dochádzkový systém
Ortopedická protetika
500 €
Jednorázový poplatok
Jednorázová platba za kompletný systém