Píla

Program Píla bol vyvinutý priamo v prevádzke na píle, je vhodný pre malé aj veľké prevádzky.

Ovládanie programu je veľmi intuitívne a dokáže ho obsluhovať aj človek bez väčších skúseností s prácou na počítači. V prípade záujmu zariadime bezplatnú a nezáväznú ukážku programu priamo u Vás. Po zakúpení program nainštalujeme a personál zaškolíme do jeho ovládania.

Funkcie programu Píla

  • Evidencia výkonov pilčíckych smien
  • Evidencia nákupu a predaja reziva
  • Fakturácie a skladová evidenciu
Píla
450 €
Jednorázový poplatok
Jednorázová platba za kompletný systém

Ukážky z programu