Požičovňa náradia a zariadení

Program Požičovňa náradia a zariadení poskytuje komfortný prehľad o pohybe strojového vybavenia, náradia, režijného materiálu a OOPP vo firme. Vždy budete vedieť čo kde máte niečo, čo ste zapožičali, komu ste položku vydali, kedy ju vrátil alebo nevrátil, poškodil alebo stratil.

Rozšírená verzia umožňuje evidenciu výdaja osobných ochranných pracovných pomôcok v prevádzke. Štatistické prehľady o odberoch OOPP a výstupy sú porovnávané s očakávanou normovanou spotrebou, ktorú si užívateľ vie zadefinovať pre každú pomôcku a pracovisko.

Systém generuje prehľady do súborov XLS pre možnosť ďalšieho spracovania a použitia.

Program funguje v prostredí webového prehliadača bez potreby inštalácie do každého počítača a je možné ho použiť na akomkoľvek zariadení, ktoré má implementovaný webový prehliadač, t.j. ľubovoľný počítač, tablet alebo aj mobilný telefón.

Požičovňa náradia a zariadení
250 €
Jednorázový poplatok
Jednorázová platba za kompletný systém

Ukážka z programu Požičovňa náradia a zariadení