Skladová evidencia a predaj

Program Skladová evidencia a predaj umožňuje veľmi jednoducho obsluhovať skladové hospodárstvo samostatnej firmy alebo predajne bez špecifikácie predávaného sortimentu.

Program umožňuje evidenciu stálych zákazníkov a ich odberov, tiež evidenciu stálych dodávateľov a odbery od nich (za účelom poskytovania prípadných zliav). Prostredníctvom tohto programu je možné vykonať aj inventúru skladových zásob.

Program komunikuje s fiskálnym modulom firmy Varos Banská Bystrica, umožňuje tlač pokladničných bločkov, dennej i mesačnej uzávierky a tak plnohodnotne nahrádza tzv. registračnú pokladnicu, preto je vhodná na zavedenie v akejkoľvek predajni.

Program je možné zakúpiť aj v tzv.sieťovej verzii, kde je možné súčasne pracovať na viacerých počítačoch v tom istom programe. Využitie je vhodné pokiaľ predajňa má viacero predajných miest alebo pokiaľ je žiadúce prijímať materiál súčasne s predajom.

Funkcie programu Skladová evidencia a predaj

 • Príjem materiálu na sklad
 • Tvorba a tlač príjemky, evidencia dodávateľov
 • Výdaj materiálu zo skladu
 • Tvorba a tlač skladových výdajok
 • Možnosť priameho predaja a účtovania cez pokladňu
 • Prehľadové tabuľky pohybov skladového materiálu
 • Evidencia skladových pohybov za časové obdobia
 • Množstevné i finančné sumáre skladových pohybov
 • Sledovanie nákupných a predajných cien, zisku
 • Presné sledovanie pohybov konkrétnych položiek
 • Sledovanie minimálnych stavov na sklade
 • Automatické sledovanie stavu zásob na sklade
 • Okamžitá orientácia o potrebe doplniť zásoby
 • Možnosť minimalizovať počet položiek v evidencii
 • Aktuálna voľba ceny pri manipulácii s položkou
Skladová evidencia a predaj
300 €
Jednorázový poplatok
Jednorázová platba za kompletný systém

Ukážky z programu