Uskladnenie pneumatík

Program Uskladnenie pneumatík poskytuje pneuservisom a autoservisom možnosť evidovať uskladnené sezónne pneumatiky svojich klientov.

Základná obrazovka programu obsahuje graficky znázornenú aktuálnu situáciu v sklade pneumatík. Na základe farebného odlíšenia obsluha hneď vidí, kde je koľko miest na uskladnenie obsadených a koľko voľných. Pokiaľ je miesto na uskladnenie obsadené, v grafickom zobrazení je vypísaná ŠPZ vozidla, ktorého pneumatiky sa na danom mieste nachádzajú. Voľné miesta sú vyznačené zelenou farbou.

Systém štandartne umožňuje uskladnenie pneumatík v 84 kójach a v každej kóji po tri sady pneumatík = celkovo 252 sád pneumatík. Z uvedeného dôvodu je grafické rozloženie a označovanie zvolené v číselnom rade od 1 do 84 a pre každé číslo je umiestnenie A.B, resp. C.

Funkcie programu Uskladnenie pneumatík

  • Jednoduchá a prehľadná evidencia a administrácia skladovania sezónnych pneumatík
  • Rýchle zaevidovanie uskladnenia pneumatík
  • Okamžitý prehľad o voľných miestach na uskladnenie
  • Prehľad o kapacite skladu
  • Rýchla tlač dokladu o prijatí a odovzdaní pneumatík
Uskladnenie pneumatík
150 €
Jednorázový poplatok
Samostatný program

Ukážky z programu