Výdaj ochranných pomôcok

Program Výdaj ochranných pomôcok je špeciálny počítačový program, ktorého cieľom je zabezpečiť vo firme presný prehľad o výdaji a spotrebe osobných ochranných pracovných pomôcok.

Samotná evidencia výdaja OOPP je veľmi jednoduchá a rýchla pri ktorej je možné využiť aj tzv. čipové karty zamestnancov, alebo iné prostriedky jednoznačnej identifikácie odberateľa – pracovníka.

Štatistické prehľady o odberoch OOPP a výstupy sú porovnávané s očakávanou normovanou spotrebou, ktorú si užívateľ vie zadefinovať pre každú jednu pomôcku a pracovisko.

Systém generuje prehľady do súborov XLS pre možnosť ďalšieho spracovania a použitia.

Program funguje v prostredí webového prehliadača bez potreby inštalácie do každého počítača. Je možné ho použiť na akomkoľvek zariadení, ktoré má implementovaný webový prehliadač, t.j. ľubovoľný počítač, tablet alebo aj mobilný telefón.

Výdaj ochranných pomôcok
300 €
Jednorázový poplatok
Jednorázová platba za kompletný systém

Ukážka z programu Výdaj ochranných pomôcok