Termínovník
Zabúdate na dohodnuté termíny?
alebo
Máte techniku, ktorá potrebuje revízie alebo kalibrácie?
Máte vozidlá, ktorým treba ustriehnuť Emisnú a Technickú kontrolu?
Máte zamestnancov, ktorí musia byť preškolení v BOZP?
Máte hasiace prístroje, ktoré potrebujú pravidelné revízie?
Máte problém dohliadať na všetky podobné časové termíny?

Aplikácia "TERMÍNOVNÍK" je jednoduchým riešením pre všetkých, ktorým sledovanie termínov prerastá cez hlavu a hrozia im pokuty a nepríjemnosti ale aj pre tých, ktorí chcú mať len poriadok a prehľad.

Máte ho dostupný v počítači, na tablete, v mobile
Informuje Vás mailom aj SMS-kou o blížiacom sa termíne
Obsahuje prehľadný kalendár s úlohami
Je jednoduchý a prehľadný
Pre jednotlivcov aj pre firmy
Umožňuje zadávanie úloh zamestnancom a sledovanie ich plnenia
Cena: od 30,- EUR/rok
TERMÍNOVNÍK
Volajte: 0905 349 669 Píšte: vilcek@provax.sk