Evidencia výroby

Program slúži na presnú evidenciu jednotlivých krokov výrobného procesu. Vždy máte prehľad o tom v ktorej fáze výroby sa nachádza konkrétny výrobok. Vhodné predovšetkým do individuálnej výroby, kde je potrebné sledovať konkrétny kus výrobku a jeho pohyb. Program sleduje prípadné meškania jednotlivých krokov, výkonnosť jednotlivých pracovníkov a pracovísk. Systém poskytuje prehľadnú a podrobnú štatistiku, kto koľko kedy vyrobil, koľko má meškaní, koľko odovzdaní v každom kroku výroby. Program je webovou aplikáciou takže je dostupná užívateľovi všade, v práci, doma, na mobile, tablete atď.
Jeho ovládanie je jednoduché a prehľadné, neobsahuje množstvo nadbytočných funkcií poskytuje presne to čo je dôležité.


MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/názov firmy: *
IČO:
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *