Spoločnosť Provax Gemini s.r.o. Vám už od roku 1992 ponúka výrobu špeciálneho softvéru pre rôzne oblasti uplatnenia.

Niektoré programy sú špeciálne – na mieru, kde konečná podoba každého programu je sformovaná v úzkej spolupráci s konečným používateľom. Budúci používateľ si môže podľa vlastnej úvahy a potrieb doplniť jednotlivé programové bloky a časti v priamej diskusii s programátorom, ktorý upraví program presne podľa požiadaviek.

Najväčšie rozšírenie programov bolo dosiahnuté v oblasti automobilizmu. Najrozšírenejší je program „Autokomplet“, ktorý má množstvo verzií a programových blokov a slúži na vedenie evidencie autoservisov, dnes už aj vo verzii pre webové rozhranie. Program „Predaj náhradných dielov“ slúži na veľko a maloobchodný predaj a má niektoré vlastnosti, ktoré sú originálnym prínosom práve v tejto oblasti obchodu s náhradnými dielmi na automobily.

Firma vyvinula viacero programov na požiadanie zákazníkov – sú to vysoko špecializované programy pre konkrétnych užívateľov. Týmto smerom sa firma vyvíja ďalej a čoraz väčšmi sa venuje práve ojedinelým zákazkám, kde sa program tvorí v úzkej spolupráci so zákazníkom, na základe jeho inštrukcií a požiadaviek. Zároveň dlhodobo udržiavame a posúvame vývoj už existujúcich programov v stálom kontakte s používateľmi.