Spracovanie guľatiny a predaj reziva

Tento program bol vyvinutý priamo v prevádzke na píle, je vhodný pre malé aj veľké prevádzky.
Jednoduchý počítačový program s maximálnym prínosom obsahuje:

  • Presnú evidenciu vstupnej guľatiny, počtu a rozmerov napílených produktov a na základe toho výpočet výťažnosti
  • Evidenciu výkonov pilčíckych smien
  • Evidenciu nákupu a predaja reziva
  • Fakturáciu a skladovú evidenciu
  • Možnosť vlastného definovania rozmerov reziva, smien, pilčíkov, cien a všetkých parametrov, ktoré vstupujú do systému.