Evidencia výdaja osobných ochranných pracovných pomôcok

Program slúži na evidenciu výdaja OOPP vo firmách. Výrazne zjednodušuje a uľahčuje presné vedenie tejto agendy a na niekoľko kliknutí umožňuje rýchly výdaj pomôcky konečnému užívateľovi. Zároveň poskytuje súhrnné prehľady o počte vydaných pomôcok, spotrebe a normách.

Výdaj OOPP pozostáva z 4 jednoduchých pre obsluhu nenáročných krokov a umožňuje:

  • Výber „odberateľa“ – výberom z číselníka odberateľov alebo priložením čipovej karty k čítačke kariet, ktorá je priamo napojená na počítač.
  • Výber pracovnej pozície odberateľa /pokiaľ je pre daného odberateľa definovaná len jedna pracovná pozícia, táto sa automaticky vyhľadá a krok sa preskočí/.
  • Výber OOPP definovaných pre danú pracovnú pozíciu. Je možné zadefinovať v jednom kroku viacero OOPP naraz.
  • Potvrdenie výberu a uloženie údajov
  • Štatistiky a sledovanie noriem spotreby OOPP