Evidencia reklamácií

Odporúčame pre firmy, ktoré potrebujú mať prehľad v reklamáciách predávaných tovarov. Program poskytuje možnosť zaevidovať reklamáciu priamo na predajnom mieste, následne sledovať jej ďalší pohyb smerom k servisnému stredisku a späť. Systém pomáha pri sledovaní termínov ktoré je nutné dodržať a sú dané zákonom. Obzvlášť vhodné pre firmy, ktoré spravujú sieť predajní a potrebujú mať prehľad o reklamovanom tovare.

Program postupne sleduje pohyb tovaru v jednotlivých fázach reklamačného procesu, kroky tohto procesu sa dajú upraviť podľa konkrétnych podmienok firmy:

  • Prijatie reklamácie od zákazníka na predajni
  • Presun tovaru do ústredia firmy (spravidla k pracovníkovi, ktorý spravuje reklamácie)
  • Vyjadrenie k reklamácii tovaru
  • Presun tovaru do servisného strediska
  • Presun tovaru späť zo servisného strediska až do predajne
  • Vyrozumenie zákazníka