Ortopedická protetika

Program SOFTOP vďaka svojmu špecifickému zameraniu bol dlhé roky jediným programom svojho druhu, využívaným na pracoviskách ortopedickej protetiky na celom Slovensku. Obsahuje kompletnú evidenciu pacientov, zabezpečuje všetky funkcie pre komunikáciu na celoštátny systém e-zdravie, no zároveň poskytuje komplexný skladový systém a súčasne je to kompletný fakturačný program s konečnými výstupmi pre potreby zdravotných poisťovní.

 • kompletná evidencia pacientov
 • zákazková výroba ortopedických pomôcok
 • komplexná skladová evidencia
 • fakturácia pre zdravotné poisťovne
 • externý predaj zo skladu
 • predaj pomôcok s možnosťou účtovania v hotovosti /pokladňa/
 • predaj a fakturácia ľubovoľného tovaru
 • kompletné štatistické výstupy pre potreby vlastnej firmy a tiež pre potreby zdravotných poisťovní
 • objednávkový systém pre sklad
 • možnosť evidencie výkonov zamestnancov
 • na požiadanie možnosť prepojenia na dochádzkový systém
 • komunikácia na e-zdravie
 • všetky potrebné úkony pre výdajňu zdravotníckych potrieb