Evidencia dochádzky

Tento program je samostatným systémom určeným na sledovanie dochádzky zamestnancov firmy. Systém je prepojený na čítačku bezkontaktných kariet, ktorá registruje príchody a odchody zamestnancov. Program poskytuje veľmi prehľadné informácie o každom zamestnancovi, dátumoch a časoch príchodu do práce a odchodu z pracoviska.

Umožňuje evidenciu akéhokoľvek počtu dôvodov prerušenia práce (návšteva lekára a pod.) V programe si užívateľ sám môže definovať, či firma prepláca alebo neprepláca daný druh prerušenia práce, prípadne umožňuje určiť počet hodín prerušenia práce, ktoré budú zamestnancovi preplatené a ktoré nie.

Systém poskytuje prehľadné denné, resp. mesačné výstupy pre jednotlivých zamestnancov alebo hromadne pre celú firmu. Výstupy slúžia ako podklady pre mzdovú evidenciu.