Sklad pneumatík

  • Jednoduchá a prehľadná evidencia a administrácia skladovania sezónnych pneumatík
  • Rýchle zaevidovanie uskladnenia pneumatík
  • Okamžitý prehľad o voľných miestach na uskladnenie
  • Prehľad o kapacite skladu
  • Rýchla tlač dokladu o prijatí a odovzdaní pneumatík
  • Vlastná evidencia zákazníkov aj vozidiel a všetkých potrebných informácií o uskladnených pneumatikách

Programu obsahuje aj graficky znázornenú aktuálnu situáciu v sklade pneumatík.
Na základe farebného odlíšenia obsluha hneď vidí, kde je koľko miest na uskladnenie obsadených a koľko voľných.
Pokiaľ je miesto na uskladnenie obsadené, v grafickom zobrazení je vypísaná ŠPZ vozidla, ktorého pneumatiky sa na danom mieste nachádzajú.